Wat verwachten wij van u

  • U verstrekt de juiste gegevens. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
     
  • Heeft u elders verzekeringen lopen, dan verzoeken wij u deze bij ons onder te brengen. Zodoende kunnen we bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering en u vervolgens goed te kunnen adviseren.

  • Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

  • Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.

  • Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen, indien noodzakelijk, de polis laten corrigeren.

BEËINDIGING RELATIE

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. De bestaande verzekeringscontracten blijven in stand. De zorgplicht van uw verzekeringen ligt bij ons, tot een ander intermediair deze zorgplicht overneemt. 

 

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de afhandeling, onze algemene werkwijze of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk schriftelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij spoedig contact met u op.